Velkommen til "Smånytt-sidene"

Saker og informasjon i denne seksjonen er i hovedsak knyttet til de klassene jeg til enhver tid er lærer for.
Her finner du smånytt som har en lavere terskel enn det som hører hjemme på det offisielle nettstedet, og sakene ligger ute i et begrenset tidsrom.
 

Efteløt skoles offisielle sider finner du ved å klikke her.

Ansvar for disse sidenes innhold ligger helt og fullt hos undertegnede. 
Mailto:arnegulb(at)gmail.com