Velkommen til mine hjemmesider

Dette er hjemmesider for Arne Gulbrandsen.
Her vil du etter hvert finne informasjon om mine hobbyer og litt om stedet jeg jobber.

Kommentarer/spørsmål kan sendes til
arnegulb(at)gmail.com (at=@, men skrives slik for å minske faren for spam)